Vanaf heden kunt op deze website de Algemene Inkoopvoorwaarden Niet Metalen vinden.

Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de Offerteaanvraag en Overeenkomsten met
betrekking tot Leveringen en Goederen en Diensten.

www.vandalenrecycling.com/voorwaarden